Eduskuntatyö

Kansanedustajana


Kansanedustajana vaalikaudella 2007-2010.
  • Hallintovaliokunnan jäsen
  • Puolustusvaliokunnan jäsen
  • Perustuslakivaliokunnan varajäsen
  • Patria Oyj:n neuvottelukunnan jäsen
  • Maanpuolustuskorkeakoulun (MPKK) neuvottelukunnan jäsen

Eduskuntatyö

Työskentelin kansanedustajana vaalikaudella 2007-2010. Kevään 2011 eduskuntavaaleissa en onnistunut, kovasta työstä huolimatta, uusimaan paikkaani. Tulevissa eduskuntavaaleissa pyrin jatkamaan kesken jäänyttä työtä Suomen, suomalaisten ja erityisesti pääkaupukniseudun hyväksi. Siinä tarvitsen Sinun apuasi, joten olet tervetullut mukaan vaalitiimiini tai muuten vain tukijakseni!

Työskennellessäni eduskunnassa toimin varsinaisena jäsenenä hallintovaliokunnassa ja puolustusvaliokunnassa. Varajäsenen paikka minulla oli perustuslakivaliokunnassa, jonka työskentelyyn osallistuin tarvittaessa.

Hallintovaliokunta käsittelee minulle tuttuja ja läheisiä asioita. Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen (poliisitoimi), pelastustoimeen, rajavartiolaitokseen ja ulkomaalaisasioihin liittyvät asiakokonaisuudet ovat hyvin keskeisiä hallintovaliokunnan työssä. Lisäksi tulevat mm. valtion alue- ja paikallishallintoa, yleistä alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita ja väestöhallintoa koskevat asiat.

Puolustusvaliokunta käsittelee puolustuspolitiikkaa, sotilaallista maanpuolustusta, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamista, asevelvollisuutta, sotilaskoulutusta, vapaaehtoista maanpuolustustyötä, kansainvälistä puolustusmateriaaliyhteistyötä ja puolustustarvikkeiden vientivalvontaa, poikkeusolojen lainsäädäntöä sekä sotilaallista kriisinhallintaa ja rauhanturvatoimintaa puolustushallinnon osalta koskevat asiat.

Näiden valiokuntien lisäksi toimin varajäsenenä perustuslakivaliokunnassa. Valiokunnan pääasiallisena tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Eduskuntatyöhön liittyen olen lisäksi jäsenenä Patria Oyj:n neuvottelukunnassa (2008-2012). Patria on kansainvälisesti toimiva puolustus- ja ilmailuteollisuuskonserni. Patria toimittaa ratkaisujaan sekä strategiselle yhteistyökumppanilleen Suomen puolustusvoimille että kansainvälisille markkinoille.

Puolustusvoimain komentaja kutsui minut Maanpuolustuskorkeakoulun (MPKK) neuvottelukunnan jäseneksi, jossa olen edelleen jäsenenä. Neuvottelukunta on Maanpuolustuskoulun rehtorin ja muun korkeakoulun johdon neuvoa-antava elin MPKK:n kokonaiskehittämisen kannalta keskeisissä kysymyksissä. Toiminnallaan neuvottelukunta tukee ja edistää korkeakoulun tutkimusta opetusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Päätöksenteossa haluan erityisesti painottaa turvallisuuden merkitystä kaikkien hyvinvoinnille. Kansanedustajana olen tuonut ja tuon vastakin asiantuntemukseni koko eduskunnan käyttöön. Monipuolinen työ- ja elämänkokemukseni tuovat päätöksentekoa lähemmäksi ihmisten arkea. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on sijoittamista tulevaisuuteen.

Valtiopäivätoimiini (aloitteet ja kysymykset) ja eduskunnassa pitämiini puheenvuoroihin voit tutustua alla olevien linkkien kautta eduskunnan virallisilla sivuilla.