Kunnallispolitiikka

Luottamustehtävät

  • Helsingin kaupunginvaltuutettu 2001 –
  • Kiinteistölautakunnan puheenjohtaja 2015 -
  • Helsingin kaupunginhallituksen jäsen 2007 – 2015
  • Kaupunginhallituksen varajäsen 2015 - 
  • Maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja 2013 –

Kunnallispolitiikka

Kunnallispolitiikassa olen ollut mukana vuodesta 2000 lähtien. Vuoden 2017 kunnallisvaaleissa sain lähes 1400 ääntä ja aloitan jo viidennen kauteni valtuutettuna.  Kaupunginhallituksen jäsenenä toimin keväästä 2007 alkaen aina alkuvuoteen 2015, jonka jälkeen varajäsenenä 2016-. Ennen kaupunginhallitusta olin lähes kahdeksan vuotta pelastuslautakunnan puheenjohtajana.

Nykyisellään toimin valtuustotyön lisäksi Helsingin kiinteistölautakunnan puheenjohtajana. Kiinteistölautakunnan tehtävänä on hallita Helsingin kaupungin omistamia maa- ja vesialueita, rakennuksia ja toimitiloja.

Pyrin tekemään aktiivista työtä helsinkiläisten hyvinvoinnin eteen. Hyvinvointi muodostuu turvallisesta lähiympäristöstä, asumisesta sekä monipuolisista liikunnan, urheilun ja vapaa-ajan mahdollisuuksista. Olen pitänyt aina huolta siitä, että nuorilla on mahdollisimman paljon virikkeitä ja harrastuksia. Olen myös monesti sanonut, että panostaminen nuoriin on panostamista tulevaisuuteen. Samalla on kuitenkin muistettava, että huolta on pidettävä tarkoituksenmukaisella tavalla myös niistä, jotka eivät siihen itse kykene tai tarvitsevat apua päivittäisissä askareissaan. Ketään ei jätetä oman onnensa nojaan!